Услуги

Ние предлагаме към производители:

 • близост до пазара и мониторинг
 • сигурност при проследяване на всички международни сделки с продажби
 • устойчив растеж на продажбите на клиенти / държави
 • предпродажбено и следпродажбено обслужване
 • Фабрично аутсорсирано специализирано обслужване на отдел за експорт
 • подробно проследяване на клиентите
 • Пазарни, потребителски и езикови познания
 • контактна база с дизайнери и архитекти
 • обширни познания за продуктовата гама, изисквана във всеки пазарен сегмент
 • минимизиране и ефективност на експортните процеси

Ние предлагаме на клиентите:

 • изключителна и персонализирана услуга за управление на внос
 • Проучеме своя бизнес, пазар и пазарен сегмент, за да предложиме най-добрите решения и продукти на вашата компания и на вашия пазар
 • изключителност на продукта по пазарен сегмент
 • изключителни марки
 • изключителни качества
 • конкурентни цени за всеки продуктов сегмент
 • гаранция за международни транзакции
 • управление на документацията (не издаваме документи, ние само ги управляваме)
 • персонализирано внимание и посещение на вашия език
 • персонализирана помощ за избор на нови модели
 • персонализирана помощ за проектиране на примерната мострен площ в магазина

Доставчици